Có những lúc bạn cần vô hiệu hóa nhận xét của WordPress của bạn. Có hai trường hợp để vô hiệu hóa nhận xét WordPress:

  1. Tắt nhận xét cho các bài đăng và trang riêng lẻ
  2. Tắt hoàn toàn nhận xét

Tắt nhận xét cho các trang và bài đăng WordPress riêng lẻ

Theo mặc định, WordPress không hiển thị tùy chọn tắt nhận xét trên từng bài đăng và trang riêng lẻ. Bạn cần làm theo các bước sau để xem các tùy chọn sau:

Chỉnh sửa bài đăng (hoặc trang) và nhấp vào nút Tùy chọn màn hình ở trên cùng bên phải trong quản trị viên WordPress của bạn

wordpress screen options

 

Kiểm tra trường Thảo luận trong trình đơn thả xuống để xem các thẻ tích

wordpress screen options discussion

Bây giờ, cuộn xuống và tìm hộp meta thảo luận ( discussion)

disable comments individual wordpress posts

Sử dụng meta-box này, bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa các bình luận và pingback trên các mục riêng lẻ.

Hoàn toàn vô hiệu hóa nhận xét của WordPress

Bạn có thể muốn tắt hoàn toàn các nhận xét trên trang web WordPress của mình nếu đó là một blog điển hình, danh mục thương hiệu.

Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn hoàn toàn vô hiệu hóa nhận xét trên trang web WordPress của bạn. Lưu ý rằng điều này sẽ vô hiệu hóa các nhận xét trên toàn cầu cho tất cả các bài đăng, trang và các loại bài đăng. Bạn có thể bật lại nếu bạn cần.

  1. Đi đến phần Cài đặt » Thảo luận trong bảng điều khiển WordPress của bạn.
  2. Đối với cài đặt bài viết mặc định, bỏ chọn tùy chọn có nội dung “ Cho phép mọi người đăng nhận xét về các bài viết mới ”. Bạn cũng có thể bỏ chọn hai tùy chọn khác nếu bạn không muốn gửi hoặc nhận pingback.
  3. Lưu các thay đổi

Đó là nó! Kiểm tra trang web của bạn ngay bây giờ, nó sẽ không hiển thị bất kỳ hình thức bình luận bất cứ nơi nào. Trong trường hợp nếu bạn thay đổi ý định và muốn bật nhận xét, chỉ cần hoàn nguyên các bước.

5/5 (1 Review)