Mặc dù tìm kiếm truyền thống của WordPress không cung cấp chất lượng tìm kiếm tốt như Google Custom Search, tuy nhiên nhiều người dùng WordPress vẫn sử dụng nó, vì nó là tìm kiếm mặc định và bạn không cần phải tùy chỉnh theme của mình để thêm tính năng tìm kiếm trên blog của mình.

Gần đây, một người bạn của tôi đã hỏi tôi về việc chuyển hướng đến bài viết khi kết quả tìm kiếm chỉ có một mục. Nhu cầu như vậy có thể khác nhau từ trang web đến trang web, tất cả phụ thuộc vào đối tượng của bạn và những tính năng bạn muốn thêm vào trang web của bạn một cách dễ dàng. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chuyển hướng đến bài viết nếu kết quả tìm kiếm chỉ trả về một bài viết.

Chúng tôi sẽ thêm đoạn mã cho truy vấn tìm kiếm WordPress chuyển hướng đến bài viết đầu tiên (hoặc chỉ) trong kết quả tìm kiếm khi nó chỉ trả lại một kết quả phù hợp. Để thực hiện điều này, chỉ cần thêm đoạn mã ngắn này vào theme WordPress của bạn ngay trong file functions.php .

add_action('template_redirect', 'redirect_single_post');
function redirect_single_post() {
 if (is_search()) {
  global $wp_query;
  if ($wp_query->post_count == 1) {
   wp_redirect( get_permalink( $wp_query->posts['0']->ID ) );
   exit;
  }
 }
}

Sau đó bạn lưu lại. Nếu trang kết quả tìm kiếm của bạn có một bài viết trong đó, nó sẽ tự chuyển hướng đến bài viết cụ thể đó ngay bây giờ.

5/5 (1 Review)