WordPress tự động thêm số version hiện tại của nó vào header của chủ đề. Nếu bạn xem nguồn của một trang web dựa trên WordPress, bạn có thể tìm ra phiên bản WordPress mà nó đang sử dụng.

Dưới đây là thẻ meta mang thông tin phiên bản đó và có thể được phát hiện khi bạn nhấp chuột phải và xem nguồn của trang web WordPress:


generatortag

Thông tin bổ sung này về phiên bản CMS được thêm vào bởi chính WordPress để theo dõi các trang web sử dụng nó.

Nhưng vì lý do bảo mật, bạn có thể không muốn thông tin cụ thể này hiển thị trong nguồn của trang web WordPress của bạn, vì nó sẽ đơn giản cho mọi người biết phiên bản WordPress mà trang web của bạn đang sử dụng. Bây giờ, bạn có thể tưởng tượng về hàng hóa và xấu của nó.

Cách để loại bỏ meta version wordpress

Thêm mã bên dưới vào chủ đề của bạn functions.phpvà lưu thay đổi sẽ xóa thông tin meta version đó:

remove_action( 'wp_head', 'wp_generator' );

Lúc này bạn load lại trang và kiểm tra lại mã nguồn xem dòng meta version wordpress còn không. Nếu không còn tức đã thành công.

Hy vọng bài viết này có ích cho bạn.

5/5 (1 Review)