Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nội dung bất kỳ vào cuối chi tiết bài viết, các bạn có thể thêm 1 đoạn html , chèn hình ảnh, text, video bất kỳ vào cuối các bài viết một cách tự động, mà không cần phải thêm theo các thủ công là chèn đoạn text, video , hay banner… gì đó ở cuối mỗi khi các bạn viết bài, ở đây mình sẽ có 2 cách để các bạn thêm. Tùy theo theme của bạn mà tùy biến theo các cách.

Cách 1: Thêm nội dung vào cuối bài thông qua file functions.php:

Với cách này sẽ thêm nội dung thông qua filter mặc định của bài viết. Cách này áp dụng hầu hết các theme của wordpress.

function yourprefix_add_to_content( $content ) {

  if( is_single() && ! empty( $GLOBALS['post'] ) ) {

    if ( $GLOBALS['post']->ID == get_the_ID() ) {

      $content .= '

Nội dung cần chèn ở đây

‘; //thay “Nội dung cần chèn ở đây” bằng nội dung bạn cần chèn } } return $content; } add_filter(‘the_content’, ‘yourprefix_add_to_content’);

Sau khi thêm xong nội dung cần chèn bạn lưu file functions.php lại và load lại trang bài viết chi tiết để xem kết quả,

Cách 2: Thêm thẳng vào file single.php

Đối với cách này bạn phải biết cách đọc nội dung file single, 1 số theme nội dụng bài viết được gọi ra qua 1 số file trung gian để tạo nên nhiều lựa chọn hiển thị giao diện bài viết cho người dùng, nhưng ở đây mình chỉ nói tới thêm trong file single.php thôi nhé. Các bạn có thể tìm tới đoạn code php :

hoặc hoặc  hoặc tìm trước thẻ đóng

của bài viết trên đoạn hiển thị sidebar ( nếu có sidebar). Tùy theo file single.php code hiển thị nội dung bài viết thế nào thì bạn tìm đoạn hiển thị ngay dưới nội dụng bài viết. Sau đó bạn chèn đoạn html bất kỳ vào để hiển thị nội dung, sau đó style theo cách của bạn cho đẹp .

Cảm ơn các bạn đã đọc, còn thiếu điều gì hay sai sót điều gì mong các bạn bổ sung cho mình, hãy đánh giá sao và like bài viết cho mình nhé.

5/5 (1 Review)