Hôm nay mình xin hướng dẫn thay đổi thư mục WP-Content để tăng độ bảo mật cho website, do thư mục wp-content chưa nhiều file quan trong như theme và plugin ảnh hưởng nhiều đến site.

Bước 1 : Thay đổi thư mục wp-content sang 1 tên mới (để không bị lỗi nên viết liền không dấu hoặc cách bởi dầu – hoặc _ )

THAYDOIWPCONTENT

Sau khi thay đổi xong tên thư mục xong, lúc này bạn sẽ không thể thấy pluin nào được kích hoạt , website sẽ báo lỗi. Lúc đó ta sẽ phải tiết hành sang bước 2.

Bước 2: Khai báo lại tên thư mục mới.

Để khai báo tên thư mục đã đổi sang bạn mở file wp-config.php để khai báo. Để tránh tình trạng lỗi bạn nên backup lại file wp-config.php phòng trường hợp làm sai.

* Tìm tới dòng ở trong file wp-config.php

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

( sẽ ở cuối file wp-config.php ) Chèn thêm đoạn code sau lên trên để khai báo :

define ('WP_CONTENT_FOLDERNAME', 'annamtra');
define ('WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . WP_CONTENT_FOLDERNAME) ;
define ('WP_CONTENT_URL', 'https://hoanghiepweb.com/'.WP_CONTENT_FOLDERNAME);
define ('WP_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/plugins');
define ('WP_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL.'/plugins');
define( 'PLUGINDIR',  WP_CONTENT_DIR. '/plugins' );

* Thay đoạn text annamtra thành tên thư mục mới của wp-content bạn vừa thay đổi xong và https://hoanghiepweb.com thành domain web của bạn.

Vậy là xong bạn có thể kiểm tra lại web xem bị lỗi về hình ảnh hay style gì không nhé, và đường dẫn cũng thay đổi tên wp-content sang tên thư mục mình đã đổi tên.

5/5 (1 Review)