Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn setup SMTP để gửi email chi tiết nhất để bạn có thể làm theo và cấu hình gửi email khi khách hàng điền thông tin trên form gửi đi.

Bước 1: Cấu hình SMTP trên tài khoản gmail

Để thiết lập SMTP chính xác như trong bài này, bạn cần bật chức năng mật khẩu hai lớp (2-Step Verification) cho tài khoản nếu bạn chưa bật, bằng cách vào https://myaccount.google.com/.

Tại đây, bạn vào phần Signing in to Google (Đăng nhập vào Google).

cau hinh smtp

Rồi chọn bật chức năng bảo mật hai lớp.

cau hinh smtp 1

Sau khi bật xong, bạn vào lại phần Signing in to Google như ở trên và chọn Mật khẩu ứng dụng.

cau hinh smtp 2

Hãy nhấp thẳng vào mục đó, sau đó kéo xuống dưới chọn Select app là Mail và Select device bạn chọn cái gì cũng được, rồi ấn Generate.

cau hinh smtp 3

Sau đó nó sẽ cho bạn một dãy ký tự, hãy bôi đen và copy toàn bộ nó, đây chính là mật khẩu SMTP của bạn.

Bước 2: Code tính năng gửi mail qua SMTP trong funcition.php

Các bạn vào file funcition.php của theme rồi dán đoạn code sau đây:

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'smtp';
  $phpmailer->Host    = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587;
  $phpmailer->Username  = 'gmailcuaban@gmail.com'; //điền tk gmail của bạn
  $phpmailer->Password  = 'matkhauungdunggmail'; //điền mk ứng dụng mà bạn đã tạo ở trên
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'gmailcuaban@gmail.com'; //điền tkgmail của bạn
  $phpmailer->FromName  = 'Nội dung tiêu đề thư';
});

Sau khi điền đầy đủ thông tin trên bạn lưu file lại. Bạn tạo thử 1 form trong contact form 7 và test thử xem đã gửi được email thành công chưa, sau khi điền form và submit form. Chúc bạn thành công

5/5 (1 Review)