Mình thấy dạo gần đây nhiều bạn hay hỏi cách fix lỗi hỏi mật khẩu FTP trên WordPress như nào. Hiện nay wordpress đã lên phiên bản 5.x.x đòi hỏi bảo mật khá cao, nên khi bạn sử dụng mã nguồn này 1 thời gian thì thường phải update plugin hoặc theme web thì lại thường hay có thông bảo hỏi khai báo mật khẩu tài khoản ftp hoặc sftp của hosing, vps của bạn. Cũng hơi phiền khi mỗi lần như vậy bạn phải nhớ tài khoản ftp hay sftp của hosting, vps của bạn. Thế nhưng có cách để tắt bỏ cái phiền toái đó mỗi khi bạn cài đặt hay update plugin và theme web của bạn.

fix loi wordpress

Đầu tiên, bạn truy cập File manager chứa mã nguồn web của bạn. tìm đến file wp-config.php và mở file đó lên lên, thêm dòng sau đây vào file wp-config.php

define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );

fix loi wordpress 1

Sau khi thêm dòng này vào file wp-config.php thì bạn upload đè lên và thử install hay upgrade sẽ không bị hỏi mật khẫu của FTP nữa. Đến lúc này bạn cài đặt và update phiên bản plugin và theme lên nó không hỏi thông báo như ở trên nữa.

5/5 (1 Review)