Để có thể viết được file style.css trên child theme mà không phải viết trực tiệp trên trang quản trị, ta có thể sử dụng fucntion.php

Sử dụng functions.php

Không giống như style.cssfunctions.phpchủ đề con không ghi đè lên bản sao của chủ đề gốc. Thay vào đó, nó được tải cùng với functions.php của cha mẹ . (Cụ thể, nó được tải ngay trước tệp của cha mẹ.)

Theo cách đó, functions.phpchủ đề con cung cấp một phương pháp sửa đổi chức năng của chủ đề mẹ một cách thông minh, không gặp sự cố. Giả sử rằng bạn muốn thêm một hàm PHP vào chủ đề của mình. Cách nhanh nhất là mở functions.phptệp của nó và đặt hàm ở đó. Nhưng điều đó không thông minh: Lần tiếp theo chủ đề của bạn được cập nhật, chức năng của bạn sẽ biến mất. Nhưng có một cách khác là cách thông minh: bạn có thể tạo một chủ đề con, thêm một functions.phptệp vào đó và thêm chức năng của bạn vào tệp đó. Chức năng này cũng sẽ thực hiện công việc tương tự từ đó, với ưu điểm là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các bản cập nhật trong tương lai của chủ đề mẹ. Không sao chép toàn bộ nội dung của functions.php của chủ đề mẹ vào functions.php trong chủ đề con.

Cấu trúc của functions.phprất đơn giản: Một thẻ PHP mở ở trên cùng và bên dưới thẻ là các bit PHP của bạn. Trong đó bạn có thể đặt nhiều hoặc ít chức năng tùy thích. Ví dụ dưới đây cho thấy một functions.phptệp cơ bản thực hiện một việc đơn giản: Thêm liên kết biểu tượng yêu thích vào phần tử đầu của các trang HTML.

Tại đường dẫn: ../wp-content/theme/child_theme của bạn, add dòng code bên dưới vào function.php

Như vậy: website chúng ta có thể tùy biến định dạng website theo cách chúng ta rồi:

<?php
add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘my_plugin_add_stylesheet’ );
function my_plugin_add_stylesheet() {
wp_enqueue_style( ‘my-style’, get_stylesheet_directory_uri() . ‘/style.css’, false, ‘1.0’, ‘all’ );
}

0/5 (0 Reviews)