Để loại bỏ tab đánh giá và tab thông tin bổ sung mặc định của Woocommece bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file Function.php trong theme mà bạn đang sử dụng, bạn nên sử dụng child theme để tránh tình trạng mất cấu hình file function.php khi cập nhật theme.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );
function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {
unset( $tabs['reviews'] ); // Bỏ tab đánh giá
unset( $tabs['additional_information'] ); // Bỏ tab thông tin bổ xung
return $tabs;
}

Nếu bạn nào không muốn loại bỏ tab đánh giá mà muốn chuyển xuống bên dưới sản phẩm thì bạn chỉ việc thêm đoạn code sau vào file Function.php nhé

function woocommerce_template_product_reviews() {
woocommerce_get_template( 'single-product-reviews.php' );
}
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_template_product_reviews', 50 );

Vậy là xong, lúc này thì bạn xem trang chi tiết sản phẩm bất kỳ xem đã thực hiện ý muốn như của mình chưa nhé1

Hãy chia sẻ nếu bài viết bổ ích cho mọi người nhé!

 

0/5 (0 Reviews)